آدرس

فروشگاه من و کتاب/ نشر شهید کاظمی :
قم، خیابان معلم، مجتمع ناشران، طبقه اول، واحد131

تلفن

تلفن تماس :
02537840844-6

ایمیل

ایمیل :
ketabe5@yahoo.com